Home / Buah Pikiran UU Hamidy (page 5)

Buah Pikiran UU Hamidy

Buah pikiran UU Hamidy berupa opini, esai budaya dan lain sebagainya yang telah diterbitkan di media massa…

Karya Budaya Hanya untuk Tumpangan Hidup, Belum Tentu Dapat Ditumpangi untuk Kematian, Oleh: UU Hamidy

Potensi budaya manusia telah dapat memenuhi keperluan hidup manusia dalam bidang obyektif, etik dan estetik. Jika kita balik kepada konsep budaya sebagai amanah Tuhan, jelas sekali kebudayaan manusia belum mampu sepenuhnya memberikan kebenaran, akhlak dan kehalusan hati kepada manusia. Segala …

Baca Selengkapnya