Home / Bunga Rampai / Senarai Karya UU Hamidy
Beberapa di antara karya UU Hamidy yang telah diterbitkan. Foto dokumentasi Bilik Kreatif.
Beberapa di antara karya UU Hamidy yang telah diterbitkan. Foto dokumentasi Bilik Kreatif.

Senarai Karya UU Hamidy

Dalam berbagai kesempatan kami kerap menerima pertanyaan, ‘’Apa buku Pak UU yang terbaru?’’, ‘’Sudah berapa jumlah buku Pak UU?’’, atau ‘’Di mana kami bisa membeli buku-buku Pak UU?’’

Sebenarnya, jika membuka laman Bilik Kreatif ini, Anda dapat mengetahui jawaban dari dua pertanyaan di atas dengan membuka kanal ‘’Buku UU Hamidy’’. Tapi demi memudahkan Anda, berikut ini akan kami muat lengkap daftar buku-buku Pak UU yang sudah dan belum diterbitkan. Buku Gelanggang Budaya Melayu; 70 Tahun UU Hamidy kami masukkan dalam senarai karya karena buku itu tidak hanya memuat kesan-kesan dari berbagai orang tentang Pak UU. Pak UU juga ikut menuliskan sepenggal kisah hidupnya dalam buku itu. Sebab itu, buku tersebut kami masukkan juga sebagai ‘karya’ Pak UU.

In shaa Allah, awal tahun 2017 akan terbit buku Pak UU yang terbaru. ISBN-nya sudah kami dapatkan. Sekarang buku tersebut sedang disusun dan sampul depannya pun sedang dirancang. Mudah-mudahan Allah memberi kelapangan agar buku tersebut dapat segera kami terbitkan.

Jika berminat untuk membeli buku atau mengetahui harga buku, Anda dapat mengirimkan pesan di web ini ataupun di fanpage Bilik Kreatif di Facebook. Kami akan kirimkan daftar harga lengkap ke email Anda.

Berikut senarai lengkap buku-buku UU Hamidy:

Yang Telah Diterbitkan:

 1. Bahasa Melayu Riau, BPKD, Pekanbaru, 1973; cetakan II, Pustaka AS, Pekanbaru, 1975; cetakan III, 2002
 2. Anzib Lamnyong Gudang Karya Sastra Aceh, Pusat Penelitian Ilmu-ilmu Sosial Aceh, 1974
 3. ‘’Peranan Cerita Rakyat dalam Masyarakat Aceh’’ dalam buku Segi-segi Sosial Masyarakat Aceh, oleh Alfian (ed.) LP3ES, Jakarta, 1977
 4. ‘’Kebijakan Mempergunakan Hikayat di Aceh’’ dalam buku Sejarah Masuknya Islam di Indonesia oleh A Hasjim, PT Alma’arif, Bandung, 1981
 5. Riau sebagai Pusat Bahasa dan Kebudayaan Melayu, Bumi Pustaka, Pekanbaru, 1981; cetakan II 1984; cetakan III 1987; cetakan IV 2003, cetakan V 2010
 6. Sikap Orang Melayu terhadap Tradisinya di Riau, Bumi Pustaka, Pekanbaru, 1981; cetakan II 1982
 7. Pengarang Melayu di Riau dan Abdullah Munsyi, Pusat Pembinaan Bahasa, Jakarta, 1981
 8. Agama dan Kehidupan dalam Cerita Rakyat, Bumi Pustaka, Pekanbaru, 1982
 9. Kedudukan Kebudayaan Melayu di Riau, Bumi Pustaka, Pekanbaru, 1981; cetakan II 1982
 10. Sistem Nilai Masyarakat Pedesaan di Riau, Bumi Pustaka, Pekanbaru, 1982
 11. Pembahasan Karya Fiksi dan Puisi, Bumi Pustaka, Pekanbaru, 1983; cetakan IV 2001, cetakan V 2012
 12. Tradisi Kepenyairan di Indonesia, Bumi Pustaka, Pekanbaru, 1984
 13. Pengantar Kajian Drama, Bumi Pustaka, Pekanbaru, 1984
 14. Orang Patut (bersama Muchtar Ahmad), Bumi Pustaka, Pekanbaru, 1984
 15. ‘’Sumbangan Cendekiawan Riau terhadap Kebudayaan Nasional Indonesia’’ (bersama Hasan Junus) dalam buku Tradisi Johor Riau, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, 1985
 16. Membaca Kehidupan Orang Melayu, Bumi Pustaka, Pekanbaru, 1986
 17. Kesenian Jalur di Rantau Kuantan Riau, Bumi Pustaka, Pekanbaru, 1986
 18. Dukun Melayu Rantau Kuantan Riau, Melayulogi, Pekanbaru, 1986; cetakan II 1999
 19. Tema Keadilan dan Kebenaran dalam Karya Sastra Indonesia, Bumi Pustaka, Pekanbaru, 1987
 20. Rimba Kepungan Sialang, Balai Pustaka, Jakarta, 1987
 21. Kasin Niro Penyadap Enau, Balai Pustaka, Jakarta, 1987
 22. Kesusastraan Islam di Rantau Kuantan, Payung Sekaki, Pekanbaru, 1988
 23. Sikap dan Pandangan Hidup Ulama di Riau, UIR Press, Pekanbaru, 1988
 24. Kebudayaan sebagai Amanah Tuhan, UIR Press, Pekanbaru, 1989; cetakan II 1992; cetakan III 1997; cetakan IV 2002, cetakan VI 2006
 25. Ketakwaan Orang Melayu, UIR Press, Pekanbaru, 1989
 26. Perjuangan YLPI di Riau, UIR Press, Pekanbaru, 1989
 27. Masyarakat dan Kebudayaan di Riau, Yayasan Zamrad, Pekanbaru, 1990
 28. Indonesia, Malaysia dan Singapura dalam Pandangan Orang Melayu di Riau, Yayasan Zamrad, Pekanbaru, 1990
 29. Estetika Melayu di Tengah Hamparan Estetika Islam, Yayasan Zamrad, Pekanbaru, 1990
 30. Masyarakat Terasing Daerah Riau di Gerbang Abad XXI, Yayasan Zamrad, Pekanbaru, 1991
 31. Pengislaman Masyarakat Sakai, UIR Press, Pekanbaru, 1992
 32. Perantau Jawa di Daerah Riau, UIR Press, Pekanbaru, 1992
 33. ‘’Dimensi Bahasa dalam Budaya Melayu’’ dalam buku 100 Tahun Bahasa dan Sastra Melayu oleh S Othman Kelantan (ed.) Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, 1992
 34. Nilai Suatu Kajian Awal, UIR Press, Pekanbaru, 1993
 35. Kerukunan Hidup Beragama di Daerah Riau, UIR Press, Pekanbaru, 1993
 36. Beberapa Aspek Sosial Budaya Daerah Riau (bersama Muchtar Ahmad), UIR Press, Pekanbaru, 1993
 37. ‘’Teks, Pengarang dan Masyarakat dalam Sastra Melayu di Riau’’ dalam buku Pengarang Teks dan Khalayak, oleh Sahlan Mohd Saman, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, 1994
 38. Potensi Lembaga Pendidikan Islam di Riau, UIR Press, Pekanbaru, 1994
 39. Bahasa Melayu dan Kreatifitas Sastra di Riau, Unri Press, Pekanbaru, 1994; cetakan II 2003
 40. Kamus Antropologi Dialek Melayu Rantau Kuantan, Unri Press, 1995
 41. Dari Bahasa Melayu sampai Bahasa Indonesia, Unilak Press, Pekanbaru, 1995; cetakan II 1997; cetakan V 2003
 42. ‘’Islamisasi Melalui Hikayat Aceh’’ dalam Seulawah Antologi Sastra Aceh, editor LK Ara, Taufiq Ismail, Hasyim KS, Yayasan Nusantara, Jakarta, 1995
 43. Orang Melayu di Riau, UIR Press, Pekanbaru, 1996
 44. Cakap Rampai-rampai Budaya Melayu di Riau, Unilak Press, Pekanbaru, 1997; cetakan II 2002
 45. Gurindam Dua Belas Raja Ali Haji, Penerbit Sastra Leo, Medan, 1997
 46. Teks dan Pengarang di Riau, Unri Press, 1998; cetakan II 2003
 47. Islam dan Masyarakat Melayu di Riau, UIR Press, Pekanbaru, 1999
 48. Bahasa dan Kreatifitas Sastra, Unilak Press, Pekanbaru, 1999, cetakan II 2003
 49. Masyarakat Adat Kuantan Singingi, UIR Press, Pekanbaru, 2000
 50. Kearifan Puak Melayu di Riau Memelihara Lingkungan Hidup, UIR Press, Pekanbaru, 2001
 51. Riau Doeloe, Kini dan Bayangan Masa Depan, UIR Press, Pekanbaru, 2002
 52. Metodologi Penelitian: Disiplin Ilmu Sosial dan Budaya, Bilik Kreatif, Pekanbaru, 2003
 53. Jagad Melayu dalam Lintasan Budaya di Riau, Bilik Kreatif, Pekanbaru, 2003; cetakan II 2004, cetakan X 2015, cetakan XI 2017
 54. Rahasia Penciptaan, Bilik Kreatif, Pekanbaru, 2005
 55. Dunia Melayu dalam Novel Bulang Cahaya dan Kumpulan Sajak Tempuling Karya Rida K Liamsi, Yayasan Sagang, Pekanbaru, 2008; cetakan II 2010
 56. Demokrasi Direbut Pemimpin Belalang, Bilik Kreatif, Pekanbaru, 2012
 57. Perangkap Demokrasi dan Bunga Kehidupan: Tiga Sisi Kehidupan Melayu, Bilik Kreatif, Pekanbaru, 2013
 58. Gelanggang Budaya Melayu; 70 Tahun UU Hamidy, Bilik Kreatif, 2013
 59. Naskah Melayu Kuno Daerah Riau, Yayasan Sagang, 2014
 60. Membeli Dunia, Bilik Kreatif, 2015
 61. Negeri Rantau, Bilik Kreatif, 2017
 62. Bukan Saya Orangnya; Nukilan Peristiwa dengan Dunia Melayu, Bilik Kreatif, 2021

Tulisan dalam Majalah:

 1. ‘’Abdul Rahman Siddiq Penyair dari Kerajaan Indragiri’’, Sagang Nomor 2 November 1998
 2. ‘’Dunia Melayu Karya Kreatif Pengarang Riau Terkini’’, Sagang Nomor 42 Maret 2002
 3. ‘’Kumpulan Puisi Husnu Abadi’, Sagang Nomor 47 Agustus 2002
 4. ‘’Cerpen Pipa Darah Karya Abel Tasman’’, Sagang Nomor 52 Januari 2003
 5. ‘’Pengaruh Bahasa Melayu Riau terhadap Bahasa Nasional’’, Analisis Kebudayaan Nomor 3 1981/1982
 6. ‘’Dimensi Sosial Budaya dalam Naskah Lama Riau’’, Analisis Kebudayaan Nomor 1 1982/1983
 7. ‘’Naskah Kuno Riau sebagai Kajian Sastra Islam’’, Analisis Kebudayaan Nomor 2 1983/1984
 8. ‘’Hilang Jasa Kapak oleh Jasa Ketam’’, Horison Desember 1996
 9. ‘’Siak Sri Indrapura Bacaan Sejarah di Kala Senja’’, Panji Masyarakat Nomor 369, 21 Agustus 1982
 10. ‘’Masalah Pariwisata dalam Masyarakat dan Kebudayaan Melayu’’, Panji Masyarakat Nomor 429, 21 April 1984
 11. ‘’Peranan Pemuda Hari Ini dan Masa Depan’’, Canang Nomor 13 Tahun 1979
 12. ‘’Menumbai; Upacara Mengambil Madu Lebah Masyarakat Petalangan’’, Interaksi Nomor 14 Tahun I 1984
 13. ‘’Kearifan Melayu dalam Pengelolaan Lingkungan’’, Tamadun Nomor 1, April 2011
 14. ‘’Demokrasi Sekuler dan Ekonomi Kapitalis Merusak Sumber Daya Alam’’, Suara Bumi Edisi 1, Januari-Maret 2012
 15. ‘’Gambaran Masyarakat dan Lingkungan Hidup dalam Catur Melayu’’, Optimis Nomor 45 Oktober 1983

Buku Terbitan Istimewa:

Dalam buku Sastra yang Gundah, Kumpulan Esai Riau Pos 2009 Editor Hary B Kori’un

 1. ‘’Bayangan Lintasan Hidup Abad Ini dalam Perjalanan Kelekatu, Kumpulan Puisi Rida K Liamsi’’
 2. ‘’Kumpulan Cerpen Mosthamir Talib dalam Bingkai Cerita Jenaka Melayu’’
 3. ‘’Penantian Cinta Abadi dalam cerpen ’Cinta Ibu’ oleh Hary B Kori’un’’
 4. ‘’Jalan Nasib dalam Kumpulan Cerpen Tenggelam karya Griven H Putera’’
 5. ‘’Liang Lahat dalam Kumpulan Sajak Menuju Ruang Kosong Menjemput Firman oleh Taufik Effendi Aria’’
 6. ‘’Husnu Abadi Penyair Tiga Lautan’’
 7. ‘’Tabrani Rab; ‘Tempias’ yang Menjengkelkan’’

Dalam buku Sastra Jati Diri dan Kemiskinan Kreatif, Kumpulan Esai Pilihan Riau Pos 2010 Editor Hary B Kori’un

 1. ‘’Bayangan Jihad dalam Catur Melayu’’
 2. ‘’Potret Petalangan dalam Novel Lelaki Pembawa Kain Kafan Karya Griven H Putera’’
 3. ‘’Penampilan Seni Tradisional Melayu di Museum Sang Nila Utama’’
 4. ‘’Penghargaan untuk Seniman Tradisional Riau’’

Dalam buku Peta dan Arah Sastra, Kumpulan Esai Pilihan Riau Pos 2011 Editor Hary B Kori’un

 1. ‘’Syair Burung Nuri; Cinta yang Kandas’’
 2. ‘’Permainan Tradisional Melayu yang Terabaikan’’

Dalam buku Seniman Ramadhan dan Hari Raya, Kumpulan Esai Pilihan Riau Pos 2013 Editor Muhammad Amin

 1. ‘’Tenas Effendy; Gudang Pantun Melayu Riau’’
 2. ‘’Tradisi Akademis’’ dalam Buku Mendedah Universitas Riau, Unri Press 1994
 3. ‘’Universitas Riau sebagai Pusat Pengembangan Ilmu dan Kebudayaan’’, Pancang-pancang Universitas Riau, Unri Press 1994
 4. ‘’Sampah Bahasa’’ dalam Kerling; Antologi Kritrik dan Esai Bahasa dan Sastra, Balai Bahasa Yogyakarta 2016
 5. ‘’Kearifan Lingkungan pada Masyarakat Melayu’’, Bunga Rampai Kearifan Lingkungan oleh Kementerian Negara Lingkungan Hidup RI, Jakarta 2009

Yang Belum Diterbitkan:

 1. Peranan Suku Banjar di Indragiri Hilir
 2. Kesenian Randai dalam Masyarakat Rantau Kuantan Riau
 3. Masalah Sosial Budaya dan Teknologi Transmigrasi Lokal di Riau, (hasil penelitian bersama Muchtar Ahmad)
 4. Tradisi Akademis Perguruan Tinggi Daerah Riau
 5. Syair Suluh Pegawai Karangan Raja Ali Haji, (hasil penelitian bersama Hasan Junus dan Raja Hamzah Junus)
 6. Beberapa Masalah Pendidikan di Pedesaan Riau

 

Check Also

Spesialis Pemeran Pengganti, Oleh : Purnimasari

Adakah yang punya Ayah yang enggan pergi ke undangan (majelis nikah kawin, aqiqah, sunat rasul, …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *