Nilai-nilai Kepemimpinan Melayu (Bagian 3), Oleh: UU Hamidy

3. Pengawasan Kepemimpinan Melayu Kepemimpinan Melayu sebagai hasil budaya dari masyarakat perairan yang egaliter, juga punya piranti agar kadar kepemimpinannya tetap terpelihara. Piranti itu berupa bangsawan yang berlaku dalam dunia budaya Melayu itu sendiri. Pertama, perhatikanlah nilai budaya malu dalam dunia Melayu tradisional. Malu amat mendasar untuk memberikan pengawasan terhadap tingkahlaku sosial. Malu telah seimbang … Lanjutkan membaca Nilai-nilai Kepemimpinan Melayu (Bagian 3), Oleh: UU Hamidy